I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har vi en fond, hvorfra elevråd kan søge penge til aktiviteter.

Aktiviteter kan være alt fra hytteture, kampagner, debataftener, arrangementer på tværs af forskellige elevråd, stormøder eller lignende.

Det vigtigste er at elevrådet - eller underudvalg derfra - er arrangør!

Jeres elevråd skal udfylde et ansøgningsskema hvis I søger penge, og derefter sende den til astrid@dgsnet.dk.

Der vil typisk gå max en måned inden I får svar på jeres ansøgning.

Vær opmærksom på at der er en samtykkeerklæring på at vi må behandle din data, som du skal huske at underskrive.

Find ansøgningsskemaet her

Hvis man har spørgsmål kan man ringe til økonomisk næstforkvinde Astrid Grove Vind Jensen på 50774803 eller skrive på astrid@dgsnet.dk