Danske Gymnasieelevers Sammenslutning arbejder for at politisere de danske gymnasieelever og styrke gymnasieelevers vilkår, uddannelseskvalitet og demokratiske indflydelse.

 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation. Elevrådene er kernen i DGS. I vores ni regioner, der er fordelt ud over landet, organiserer vi de lokale medlemselevråd. Det er gennem elevrådene at vi i fællesskab sikrer at elevdemokratiet kan mærkes for både den enkelte elev og i det politiske landskab.

I DGS arbejder vi for at styrke elevrådenes arbejde og indflydelse, så elevernes stemme kan blive hørt. Flere gange årligt arrangerer vi kurser både regionalt og nationalt, hvor elevrådene skaber forbindelser på tværs, deler viden om elevrådsarbejde og får nye kompetencer gennem oplæg og workshops.


DGS arbejder primært på to områder - gennem kampagner og gennem parlamentarisk arbejde. Kampagnerne er rettet dels mod gymnasieelever og dels mod offentligheden - målet er her at oplyse, aktivere og engagere gymnasieelever og andre i debatten om kampagnernes emner. Vores parlamentariske arbejde er målrettet undervisningsordførerne for alle de politiske partier samt embedsværket i og omkring undervisningsministeriet. Gennem møder og løbende kontakt arbejder vi for indflydelse i ministeriet og på vores uddannelser.

Uden for landets grænser kæmper DGS for at forbedre europæiske elevers forhold gennem paraplyorganisationen OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions). I Norden indgår DGS desuden i det nordiske netværk NSSN (Nordic School Student Network), hvor vi mødes med repræsentanter fra Sverige, Norge, Finland og Island og udveksler erfaringer og idéer fra vores respektive organisationer.


Vores politik er skabt af gymnasieelever, der deltager i vores stormøder på vegne af deres elevråd. Vores to årlige stormøder er Aktivitetskonferencen i efteråret og Landsmødet i foråret. Her gennemgår vi DGS’ politiske papirer og alle kan stille ændringsforslag til afstemning på mødet. På den måde sikrer vi, at vores politik hvert år bliver gået efter i sømmene og opdateret. På Landsmødet vælger vi desuden den politiske ledelse, som består af en forperson og to næstforpersoner.

Forpersonen er organisationens politiske ansigt udadtil, og næstforpersonerne har ansvaret for henholdsvis det organisatoriske og det økonomiske arbejde i organisationen. Udover den daglige ledelse består DGS’ sekretariat af et frivilligt hold af studenter, der arbejder et år for organisationen. Du kan finde kontaktoplysninger på ledelsen under fanen “Kontakt”, som der er et link til i toppen af siden, og resten af sekretariatet her.


Årsberetning

For at se hvad DGS har lavet i skoleåret 18/19, så læs årsberetningen her