DGS arbejder for diverse og mangfoldige gymnasier

I dag får 95 procent af eleverne deres ønskede 1. Prioritet, så ud fra det parameter er fordelingssystemet en succes. Men det giver sig selv at bor man på Bornholm eller I Silkeborg, hvor der kun er et gymnasium, så ender man selvfølgelig på sin 1.prioritet. Men alligevel vidner det om, at mange elever i dag får lov at gå på det gymnasium, de ønsker. Det skal vi som elevernes organisation kæmpe for fortsat vil være tilfældet.

Men i de sidste år har vi været vidne til at vores gymnasier bliver delt op. I brune og hvide gymnasier. I fagligt stærke og faglig svage gymnasier. I rige og fattige gymnasier. Det er en ærgerlig tendens, som vi ønsker at bryde med – uden at gå for meget på kompromis med elevernes valgfrihed.

Vi ønsker derfor dels at fjerne muligheden for at oprette profilgymnasier, da profilgymnasierne bliver elite gymnasier med en meget homogen elevgruppe og giver samtidig en socialtskævvridende ansøgningsproces, hvor elever skal skrive fedtebreve og skaffe anbefalinger for at komme ind.

Dels at ændre taxametersystemet, så gymnasierne ikke har et incitament til frit at optage flere – og dygtige – elever og derved udsulte gymnasier, der ikke er beliggende i centrum, da også det bidrager til polariseringen.

Og dels at udvide fordelingsudvalgenes lokale råderum, så det er muligt at lade andre kriterier end afstand spille en rolle, når man optager og fordeler elever. Men det skal ikke blot være fordelingsudvalg bestående af rektorer eller politikere – også de lokale elever skal have en stemme i denne fordeling.


Etnisk polarisering

Lige nu er vi vinde til, hvordan der foregår en etnisk polarisering på storbyernes gymnasier, som vi i DGS finder problematisk og ønsker at sætte fokus på og diskutere med henblik på at finde en løsning. Vi mener, at problemet består i, at henholdsvis etnisk danske elever og elever med anden etnisk baggrund i stigende grad søger ind på separate gymnasier, hvorfor vi ser gymnasier med over 50% elever med anden etnisk baggrund, mens andre gymnasier i samme by har tæt ved 0% og udviklingen går desværre imod stadigt mere polariserede gymnasier. Det betyder, at man ikke møder hinanden på tværs af etniciteter, kulturer og religioner og dermed ikke får respekt og forståelse for hinanden. Samtidigt er det uhyre skadeligt for integrationen og med til at skabe parallelsamfund. Derfor skal DGS sætte fokus på problemet med henblik på at finde en løsning.