Intelligent fraværssystem

DGS mener at fraværsregistrering er et middel til at sikre de bedste vilkår for eleverne. Fraværsregistrering kan bruges af studievejledere til at opdage faglige eller trivselsmæssige problemer hos eleverne. Dog må fraværssystemet ikke benyttes som det eneste grundlag for sanktioner mod eleverne, da fraværssystemet alene ikke giver et retvisende billede af elevens situation.

Derfor ønsker vi et fraværssystem hvor studievejledere benytter deres overblik over elevernes fraværshistorik til at gribe ind, når eleven har problemer med fremmødet. Derudover skal skolerelateret fravær altid godskrives da de kompetencer der opnås ved skolerelaterede aktiviteter skal sidestilles med de, der opnås gennem den almindelige undervisning.


Tilrettelagt fraværs-registrering

I DGS mener vi, at det at give fravær skal håndteres ordentligt. Vi synes derfor at fravær skal gives på en systematisk måde for at beskytte eleverne bedst muligt. Derfor går vi ind for, at skolerne skal oprette et definerbart system, som i højere grad viser, den andel af undervisningen, eleven reelt har misset. Vi lægger op til, at dette skal tilrettelægges på det enkelte gymnasium i samarbejde med elevrådet.


Fraværsregler ved behandling af sygdom mm.

I DGS mener vi, at gymnasiet skal godskrive fravær, hvis eleven skal til lægen eller anden behandling for skade og/eller sygdom og/eller tilstand og kan fremvise lægeerklæring for denne.


Hvis en elevs fravær er blevet så højt pga. sygdom, at hun/han ikke kan følge med i undervisningen, skal eleven altid tilbydes en samtale om muligheden for at få en plads på samme linje og gå året om. Bare fordi man har været syg, betyder det ikke, at man mangler motivation til at lære og gå i skole. Når en elev bliver syg, skal det ikke være en stressfaktor, hvorvidt hun/han har mulighed for at færdiggøre sin uddannelse efter sygdomsforløbet, fokus skal være på at blive rask.

Flere chancer til de langtidssyge