Hvad ville du ændre ved uddannelsessystemet, hvis du blev undervisningsminister?


Annette lind - uddannelsesordfører for Socialdemokratiet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Der er brug for at stoppe regeringens årlige besparelser på uddannelserne. Det forringer kvaliteten. Betyder mindre tid til forberedelse og fyringer af lærere. Mens ekstra tilbud til de elever, der er dygtigst, og dem, der har brug for ekstra hjælp, spares væk. Det er tid til at prioritere uddannelse. Derfor er der brug for at stoppe besparelserne. Så uddannelserne kan fokusere på kvalitet i stedet for at starte hvert år med at finde nye steder at skære ned. Det vil Socialdemokratiet tage fat på med det samme efter et valg.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Stop besparelserne! Regeringens årelange nedskæringer betyder, at der fyres lærere. Jeg vil gerne gøre op med karakterræset og få mindre fokus på karakterer og mere på formativ feedback. Det kræver, at lærerne har tid til at give dig ordentlige tilbagemeldinger på dine opgaver. Og så skal vi have flere karakterfrie klasser og nye prøveformer.


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

- Vi har gjort meget godt siden sidste valg. Vi har afskaffet AT, fordi vi prioriterer faglighed over tværfaglighed, og faget ikke fungerede. Vi har indført et karakterkrav på 5 som adgang til stx, hhx og htx. Det er et rimeligt krav at stille for det faglige niveau, som skal lægges på gymnasierne. Hvis jeg blev udnævnt til minister, ville jeg fortsætte arbejdet med faglighed på ungdomsuddannelser og i folkeskolen, og særligt fortsætte med, at gøre skoledagene kortere – lange skoledag er nemlig ikke nødvendigvis lig med dygtigere elever. Vi vedtog i januar at forkorte dagen for de mindste, men skoledagen er stadig for lang.Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Hvis jeg bliver undervisningsminister vil jeg fjerne besparelserne på uddannelserne. Besparelserne betyder, at jeres lærere har mindre tid til at give jer feedback, de har mindre tid til at forberede undervisningen og måske har I også oplevet, at nogle af jeres lærere er blevet fyret. Fra jeres eget gymnasium er der blevet taget flere millioner kroner. Penge som kunne være gået til fx bedre feedback og studiemiljø. Samlet set løber regeringens besparelser på uddannelsesområdet løber op i 21 milliarder kroner. Det er et politisk valg om man vil fjerne besparelserne. Det vil vi i SF. Vi vil stoppe besparelserne og investere i uddannelse.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Liberalisere det.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Sætte fuld tryk på en reform af finansieringssystemet for ungdomsuddannelserne, så finansieringen understøtter hensigtsmæssige løsninger og samarbejde mellem institutioner - f.eks ved campusdannelser i yderområder med fokus på at give den enkelte unge flere muligheder uanset hvor man bor.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg synes overordnet set, at vi har et rigtig godt uddannelsessystem – men et system, som helt sikkert har plads til forbedringer. Jeg mener, at en af de største udfordringer, vi står over for, er at sætte mere fokus på praksisfaglighed. Der er brug for, at vi får vist unge mennesker, at det ikke kun er godt og nødvendigt at kunne bruge sit hoved – men at vi i den grad også har brug for ”kloge” hænder. Derudover ville jeg også gå op i, at vi får sikret flest mulige gode, decentrale uddannelsestilbud. Det er vigtigt, at der er gode uddannelsesmuligheder overalt i landet. Slutteligt, mener jeg, der er brug for at se på, hvordan vi bedre kan hjælpe unge, der har det svært af den ene eller anden grund. Jeg er bekymret over, at så mange unge mistrives psykisk. Derfor ville jeg igangsætte et større arbejde for at komme med løsninger, der kan hjælpe ”unge på kanten”.Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Uddannelsessystemet er presset i bund af besparelser, så en milliardinvestering ville stå øverst på opgavelisten. Der skal ikke bare stoppes for besparelser. De midler, der er fjernet fra uddannelserne gennem de seneste 4 år skal tilbageføres, så der bl.a. straks kan ansættes mindst 1.000 flere lærere på gymnasierne, tilføres ressourcer til bedre vejledning, oprettes flere uddannelsespladser på de videregående uddannelser og gennemføres en forbedring af SU’en. Tilførslen af flere ressourcer skal gå hånd i hånd med initiativer, der kan være med til at fjerne den negative præstationskultur. Det vil i første omgang være en omgående afskaffelse af karakterkravene til ungdomsuddannelserne og en karakterfri start på ungdomsuddannelserne.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg ville fjerne karakterer i folkeskolen og så ville jeg fjerne adgangskravene til ungdomsuddannelserne. Og så ville jeg skabe en bedre balance mellem de boglige og håndværksmæssige fag i folkeskolen, så de håndværksmæssige fag fik større anerkendelse end i dag. Hvilket forhåbentlig ville betyde at flere ville vælge en erhvervsuddannelse. Jeg ville også indføre et mini-filosofikum på ungdomsuddannelserne.