Hvordan vil du sikre uddannelsesmuligheder og kvalitet i udkantsområder?

Annette lind - uddannelsesordfører for Socialdemokratiet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Uddannelse er den vigtigste vej til et liv med job og muligheder. For Socialdemokratiet er det derfor afgørende, at der er gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Så alle unge, uanset hvor i landet de bor, har gode muligheder for at tage en uddannelse inden for en rimelig afstand af deres bopæl. Først og fremmest er der brug for at stoppe regeringens årlige nedskæringer på uddannelse. Det presser især de små uddannelser på landet. Samtidig har vi foreslået en række tiltag, der skal sikre gode uddannelsesmuligheder i hele landet. Blandt andet skal tilskuddet til ungdomsuddannelserne i yderområder forøges, ligesom vi vil have en udflytningsplan velfærdsuddannelserne, så der sikres en mere ligelig geografisk fordeling af uddannelsespladserne.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Allerførst: afskaf regeringens besparelser, som rammer de små steder hårdt. Derudover vil det være en god idé at kigge på taxametrene og lave en plan for, at der også om 10 år er ungdomsuddannelser i alle de byer, hvor de ligger i dag. Riisager afviser tanken, hun synes vel nærmest, det er kommunistisk, men helt ærligt: hvis vi politikere ikke tager ansvar for, at der mange steder i landet bliver færre og færre unge, så dør de små uddannelsessteder jo bare lige så stille!


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg er meget optaget af, at man sikrer gode uddannelsesmuligheder uanset, hvor man bor i Danmark. Det var i sin tid VK-regeringen, der indførte udkantstilskuddet til de små gymnasier. Det tilskud har vi forhøjet med finansloven 2019. Det betyder konkret, at et lille gymnasie kan modtage op til 2,8 millioner kroner ekstra til at skabe en god uddannelse.  


Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg mener, det er vigtigt, at der er uddannelsesmuligheder i hele landet. Jeg arbejder for at ændre i skolernes taxametre, så der sikres flere ressourcer til de uddannelsessteder, som har særlige sociale eller geografiske udfordringer.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Ved at åbne for private tilbud. Nyttigt, hvis de offentlige ikke er gode nok.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det er vigtigt for mig at sikre mulighederne for uddannelse også i tyndere befolkede områder. For at sikre dette må vi gennemføre en finansieringsreform, som understøtter, at der er uddannelsestilbud også i udkantsområder.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Dette er et rigtig vigtigt spørgsmål. Jeg kommer selv fra et landdistriktsområde, og jeg ved, hvor vigtigt det er med gode, decentrale uddannelsestilbud. Derfor har jeg bakket op om initiativer såsom oprettelsen af en række uddannelsesstationer uden for København. Jeg mener, at vi fortsat kan gøre mere ved f.eks. at give uddannelsesinstitutioner i udkantsområder større frihed. Jeg mener også, at vi skal understøtte forholdet mellem erhvervsliv og uddannelse i udkantsområder. Der er nemlig ofte rigtig mange gode, lokale virksomhedskompetencer, som vi kan få i spil, og som kan styrke kvaliteten af uddannelserne i udkantsområder. Praktisk erfaring er vigtigt. Desuden mener jeg, at det er nødvendigt at der sker en ændring i taxametersystemet på ungdomsuddannelserne således at også udkantsinstitutioner sikres at kunne klare sig økonomisk.


Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Vi ved, at det har en meget stor betydning for unges valg af uddannelse, at der er uddannelsesmuligheder tæt på, hvor de bor. Er afstanden for stor betyder det, at en væsentlig større andel slet ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Derfor er det et kæmpe problem, at kombinationen af besparelser og faldende elevtal truer med at lukke et stort antal gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner de kommende år. Enhedslisten vil derfor tildele uddannelsesinstitutionerne i landets udkantsområder større tilskud, så vi kan fastholde uddannelser af høj kvalitet i hele landet. Det kan samtidig være nødvendigt at indføre en form for gymnasiedistrikter og begrænse optaget på nogle gymnasier for ikke at undergrave elevgrundlaget på mindre gymnasier.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det kan kun sikres gennem et større taxameter (altså flere penge) til de små ungdomsuddannelser, for ellers kan de ikke få deres institutioner til at løbe rundt.