I DGS har vi altid haft et stærkt international samarbejde. Vi er blandt andet medlemmer hos den europæiske paraplyorganisation OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) og en aktiv del i det nordiske netværk NSSN (Nordic School Students Network).

Derudover inviteres DGS også til andre arrangementer vedrørende uddannelse i et international perspektiv eller som international gæst ved vores internationale samarbejdspartnere. 

Vil du gerne være med i det internationale arbejde? Så skriv til Cathrine fra DGS’ sekretariat på cathrine@dgsnet.dk.

NSSN - Nordic School Students Network

Der er skabt en historisk alliance: elevorganisationer fra hele norden har oprettet Nordic School Student Network (NSSN). De otte elevorganisationer i netværket repræsenterer op til en halv million unge mennesker. De otte elevorganisationer har fundet sammen i netværket efter flere års nationale politiske slagsmål: Nu samles kræfterne.

Den samlede nordiske elevbevægelse har klare krav til politikerne. På trods af landenes forskelligheder deler de nordiske elever de samme bekymringer og værdier.

De tre centrale krav fra den nordiske ungdom lyder:

  • Uddannelse skal være gratis

  • Det voksende frafald fra uddannelserne skal bekæmpes

  • Mobiliteten skal styrkes: Det skal være lettere at studere og bo i alle de nordiske lande

Sverige, Norge, Finland og Island (Estland er observatør) 

OBESSU - The Organising Bureau of European School Student Unions

OBESSU er en platform for politisk samarbejde mellem de nationale elev- og studenterorganisationer rundt om Europa. OBESSU blev stiftet i april 1975 i Dublin. Alle organisationer er uafhængige, nationale, repræsentative og demokratiske studenterbevægelser /organisationer.

Sammen i OBESSU står man for:

  • at repræsentere de studerende som interessenter for deres eget uddannelsessystem og de forskellige problematikker vedrørende deres liv

  • at give de nationale studenterorganisationer assistance og den støtte og samarbejde om udviklingen af skoleelevernes repræsentative strukturer

  • at motiverer og muliggøre udveksling af erfaringer og den gode praksis blandt de nationale organisationer

  •  at promovere lige adgang til uddannelse og stræbe efter at fjerne alle former for urimelighed/uretfærdighed og diskrimination inden for uddannelsessystemet

  • at kunne bidrage til udviklingen af demokratiske uddannelsessystemer i Europa, at aktivere borgere i alle former

  • at fremme solidaritet og forståelse imellem unge mennesker;

  • at fremme nye undervisningsmetoder i læring og fremme et sundt læringsmiljø.