Kampagner

DGS fører hvert år kampagner for uddannelsespolitiske emner, som er relevante for gymnasieelevernes hverdag og uddannelse. Vores kampagner er meget forskellige både i udtryk, arbejdsformer og formål. Nogle kampagner er oplysende for politikkere eller elever, mens andre indsamler viden fra elevråd rundt i landet. Nogle gange munder kampagner ud i demonstrationer eller protester, mens de andre gange resulterer i læserbreve eller undersøgelser. Fælles for alle kampagnerne er relevansen for gymnasieeleverne og målet om at ændre vores uddannelsessystem og samfund til det bedre. Nedenfor kan du læse om nogle af vores tidligere kampagner.

1FBcoverbilledeTaUngTil.png

Ta' ungdommen tilbage!

“Ta’ ungdommen tilbage!” er DGS’ seneste kampagne. I løbet af vinteren og foråret har vores ni regioner diskuteret ungdommens rolle i samfundet med deres elevråd. Mange regioner har afholdt elevrådsseminarer med forskellige temaer, som har opkvalificeret elevrådene til at vinde mere indflydelse på deres skoler og i samfundet. Derudover har vi udsendt et spørgeskema til alle landets gymnasier, som mere end 5000 elever har svaret på. Elevundersøgelsen er snart klar til at blive offentliggjort, så følg med her på siden og på vores sociale medier for at se resultaterne!

 

tumblr_mlsetsKySj1rkz363o4_1280.jpg

Nej til milliardnedskæringer - bevar Su

I efteråret 2015 fremlagde den daværende Venstre-regering en finanslov, hvor de planlagde at skære 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet fra 2016-19. Det fik DGS og flere andre elev- og studenterorganisationer til at lede efter politiske samarbejdspartnere, der kunne kæmpe imod uddannelsesnedskæringer sammen med os. Det resulterede i dannelsen af Uddannelsesalliancen, som er en bredt sammensat alliance af organisationer - alt fra elev- og studenterbevægelse til LO- og FTF-fagbevægelsen og flere NGO’er - der alle er imod nedskæringer på uddannelsesområdet. Uddannelsesalliancen samlede i efteråret 2015 40.000 mennesker til demonstrationer i Aarhus og København imod nedskæringerne. I 2016 fremlagde Venstre-regeringen igen en finanslov med nedskæringer, hvor man frem til 2020 ville skære svimlende 10,2 milliarder kroner. Igen samlede Uddannelsesalliancen sine medlemmer til demonstrationer, denne gang gik 43.000 samlet set på gaden i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Udover demonstrationerne har de to kampagner spredt information om nedskæringerne på langt de fleste uddannelsesinstitutioner i landet. Alliancen tæller stadig i skrivende stund omkring 40 organisationer, der fortsætter den fælles kamp imod nedskæringerne på uddannelsesområdet.

tumblr_mqvsd7ij1c1rkz363o1_1280.jpg

Vi er mere end tal!

I vinteren 2015 og foråret 2016 førte DGS kampagnen “Vi er mere end tal!”. I denne kampagne indsamlede vi erfaringer fra vores medlemselevråd om det store talfokus, der efterhånden præger gymnasierne mere og mere. Det store fokus på karakterer, som i høj grad er skadende for læringsmiljøet, viste sig at være et problem for rigtig mange elever rundt om i hele landet. Siden DGS’ kampagne har flere undersøgelser og forskningsprojekter vist, at karakterer skaber stress og mistrivsel blandt elever på gymnasierne. Det store fokus på karakterernes betydning, som blandt andet blev skabt gennem vores kampagne, har været medvirkende til, at der i den nye gymnasiereform fra 2016 blev indført en forsøgsordning, som gør det lettere for gymnasierne at lave karakterfrie klasser.

Kickstart din undervisning

“Kickstart din undervisning” var en kampagne tilbage i vinteren 2014/15. I vintermånederne indsamlede DGS’ ni regioner eksempler på gode undervisningsmetoder fra gymnasier i hele landet. Herefter arrangerede regionerne konferencer for deres elevråd, hvor elevrådene delte deres eksempler på gode undervisningsmetoder med hinanden. Derefter modtog de oplæg om, hvordan de sammen med lærere og ledelse kunne få de nye undervisningsmetoder indført på deres skoler.