Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Grundlæggende skal optagelsessystemet sikre det rigtige match mellem ansøger og uddannelse. Det handler både om faglighed og motivation. Og her er karakterer grundlæggende en god måde at vurdere på i uddannelsessystemet. Det skal vi holde fast i. Men når vi samtidig ser et karakterræs, der har taget overhånd, er der brug for, at vi tænker os godt om. For er det den sidste decimal i karaktergennemsnittet, der er afgørende for, om man kan blive en god sygeplejerske eller ingeniør? Vi skal sikre den rigtige balance, og det vil vi gerne være med til at kigge på, om vi har i dag.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Skidt! Mere kvote-2 og flere samtaler.


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det er vigtigt, at vi honorerer flid og faglighed. Det handler ikke i sig selv om karaktererne, men hele den indsats der ligger bag den. Derfor er vi også glade for, at de dygtigste vælger først. Til gengæld bør alle unge, der står foran et uddannelsesvalg huske, at der er masser af gode fag man kan vælge selv uden et tårnhøjt gennemsnit. Eksempelvis har stort set ingen fag inden for science, teknologi, ingeniørfag og matematik tårnhøje karaktersnit, selvom det er bundsolide uddannelser, hvor man kan være med til at gøre en forskel i verden. Det er uddannelser, der giver en faglig ballast, som gør, at man måske kan være med til at udvikle ny teknologi, der kan rense drikkevand i 3. verdenslande eller mindske vores udledning af drivhusgasser. Der er så mange spændende ting, man kan læse og blive uden et højt karaktergennemsnit.


Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg synes ikke at karakterer giver et fuldt og dækkende billede af hvad I kan og hvilke kvaliteter I har som mennesker, og derfor mener jeg, at hele udgangspunktet for optagesystemet er forkert. I SF arbejder vi for at lave et nyt optagesystem, der i højere grad tager udgangspunkt i samtaler med den enkelte elev og mindre i karaktergennemsnit. Jeg ved, at det presser mange gymnasieelever at optagelseskravene er så karakter-fikserede. Og jeg tror på, at en ændring af optagesystemet kan være med til at fjerne noget af det karakterræs og pres som mange af jer oplever. Derudover tror også det kan medføre at færre falder fra i løbet af det første år på uddannelsen, fordi det vil give et bedre match mellem hver af jer og den uddannelse I vælger.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Karaktererne måler en kombination af flid og intelligens. Det er en god ting. De er mere socialt retfærdige end andre metoder. Og så er de gode til at forudsige, om man dropper ud. Så alt i alt: En fremragende ting.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg tror på en kombination af karakter-krav og supplerende optagelseskriterier. Der er gode erfaringer hermed, som vi skal arbejde videre med at få det bedste ud af.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg mener, at karakterkravene på visse uddannelser er forbløffende høje, og jeg er bekymret over det pres, det lægger på nogle unge. Jeg mener derfor, det vil være nyttigt at få belyst, om vi kan gøre noget for at afhjælpe det pres. Når det så er sagt, så står jeg fuldstændig ved idéen om, at vi ikke skal optage for mange unge på bestemte uddannelser, hvor vi kan se, at de i så fald vil uddanne sig til ledighed.


Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Der er alt for meget fokus på karakterer i uddannelsessystemet. Ikke mindst når det gælder optagesystemet til de videregående uddannelser. Der bør være meget mere frihed til at vælge den uddannelse, den enkelte drømmer om. Derfor bør udgangspunktet være frit optag. I stedet for at fokusere næsten udelukkende på karakterer, bør der i højere grad benyttes optagelsessamtaler og optagelsesprøver.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det er jeg – jf det jeg skrev ovenfor – lodret imod. Der bør ikke være karakterer som adgangskrav til de videregående uddannelser.