Bæredygtighed er moderne almen dannelse

I gymnasiebekendtgørelsen står det skrevet, at gymnasieuddannelsen skal være alment dannende. Dannelsesbegrebet bør ikke nødvendigvis kun omfatte kulturforståelse gennem kendskab til bl.a. latin og græske værker. Derimod bør det i høj grad være en konstruktion, der er flydende og kan skifte form med tiden. DGS anser den almene dannelse for at være central, og i dette begreb medregner vi bæredygtighed. Dette skyldes, at klimaet og dets tilstand påvirker gymnasiets eleversåvel som resten af verdens borgere. DGS opfodrer til at man både fra ministerielt hold og på selve skolerne giver STX-, HF- og IB-eleverne mulighed for at møde, afprøve og eksperimentere med bæredygtighed - både i praksis og på et teoretisk plan. Eksempler på mulige konkrete tiltag er CO2 og miljøudvalg, arbejde med papirforbrug, regnvandstoiletter og rabat på drikkelse til fester, når man genbruger sin kop.


Grøn omstilling af DGS

Vi stræber i DGS efter at sikre en bæredygtig fremtid og går ind for grøn omstilling. Derfor bør vi internt i organisationen ændre vores forbrugsmønstre i retning af et mere bæredygtigt DGS. Det kunne gøres ved at spare på materialer, eksempelvis ved at benytte elektroniske dokumenter som PDF’er, og sætte fokus på genanvendelse. Vi tror på, at vi som Danmarks fremtid kan og vil gøre en forskel, derfor siger vi JA til grøn omstilling.