SU til selv-studerende

At tage HF eller STX på selvstudier er en mulighed der tilbydes elever, der ikke er i stand til at deltage i undervisningen i klasselokalet, men som ikke desto mindre er villige til at lægge det stykke arbejde, det kræver at gennemføre en almen gymnasial uddannelse. Valget af selvstudier er en fordel for elever, der ikke yder optimalt omringet af andre, eller som måske har børn og derfor svært ved at passe de faste mødetider. Denne form er dog ikke SU-berettiget, og det bør DGS forsøge at ændre på. At være selvstuderende betyder nemlig på ingen måde at arbejdsbyrden er lettere. Tværtimod skal man have det samme ud af bøgerne uden hjælp fra lærere og klassekammerater. Vi bør derfor betragte klasseundervisning som et privilegium, de selvstuderende desværre er nødt til at afstå, og tilkende dem SU, såfremt de overholder rammerne med hensyn til opgaveaflevering. Alternativet er, at de er nødt til at tage fuldtidsjobs, der fjerner fokus fra studierne og mindsker muligheden for at få det optimale ud af deres uddannelse.


Fjern fribeløbet på SU

DGS mener, at fribeløbet for studerende på SU skal fjernes. Man bør opfordre studerende til at søge erhvervserfaring i stedet for at lave regler for, hvor mange timer studerende må arbejde.


Lighed ved SU-start

DGS skal arbejde aktivt for at SU-loven ændres, så den ulige udbetalingsmodel, som starter ved kvartalets udgang, fjernes og erstattes med en SU-ordning, hvor startudbetalingen vil ske ved første måned efter ens første SU-berettigede fødselsdag.