Forrykt at fortsætte uddannelsesnedskæringerne på finansloven

Torsdag præsenterede finansminister Kristian Jensen Regeringens forslag til finansloven for 2019. Et forslag, hvor Regeringen vil forlænge uddannelsesnedskæringer frem til 2022, selvom vi allerede nu mærker konsekvenser ude på skolerne i en grad, at vi er chokerede over, at Regeringen kan ønske at blive ved med at skære endnu mere.

Vi har allerede set lærerfyringer, som betyder, at der er mindre tid til den enkelte elev og til feedback og læring. Derfor gør vi også alt hvad vi kan for at få stoppet nedskæringerne.

“Vi mærker allerede nu, at der er mindre tid til ordentligt feedback, og at lærerne har lidt mindre tid til at forberede undervisningen, og det er klart, at det betyder noget for, hvor meget vi får ud af undervisningen,” sagde formand Malte Sauerland-Paulsen tidligere i dag til Gymnasieskolen.

I DGS kæmper vi mod omprioriteringsbidraget i samarbejde med vores venner i Uddannelsesalliancen - følg Uddannelsesalliancen på facebook her.

Hvis du eller dit elevråd vil være med i kampen for at stoppe nedskæringerne, så hører vi gerne fra dig - skriv til os på kontakt@dgsnet.dk eller på facebook.

Mød DGS på Ungdommens Folkemøde

Under hele Ungdommens Folkemøde, som finder sted i Valbyparken 6. til 8. september, vil vi være at finde i vores telt i B10, hvor vi vil give vejledning og en hyggelig snak om hvordan man styrker elevdemokratiet på ens egen skole, styrker et elevråd, repræsenterer eleverne i skolebestyrelsen, eller noget helt fjerde.

Vi glæder os til at se jer!

Vi faciliterer også en workshop torsdag og fredag 9:30-10:00 med temaet: Hvorfor er elevdemokrati vigtigt?

Vores Workshop handler om vigtigheden af elevdemokrati, og om elevernes ret til at blive hørt på skolen og i den offentlige debat.

Netop nu ser vi et uddannelsessystem der i fortsat presser de unge mere og mere. Karakterfokusset bliver højere og højere, og vi skal hele tiden hurtigere igennem vores uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi som elever har mulighed for samlet at have indflydelse på vores hverdag, og det uddannelsessystem som danner rammer om vores hverdag.

Som elever er vi hverdagens eksperter, men vi ser oftere og oftere, at der bliver taget politiske og administrative beslutninger, uden at eleverne bliver hørt, eller taget i samhør. Derfor vil vores workshop også beskæftige sig med, hvordan man som elev, klasse eller elevråd får sin stemme hørt på skolen. For hvordan sikrer vi, at eleverne har en stemme, både i klasseværelset såvel som politisk? Hvordan sikrer vi, at elevrådene diskuterer mere end flere knager på gangene? Og hvad gør man hvis ikke man bliver hørt?

Mød DGS på Folkemødet

Igen i år er DGS med, når Folkemødet i dag starter, hvor vi skal diskutere trivsel, hævnporno, elevdemokrati, karakterræs og meget, meget mere.

Se den samlede oversigt her:

Torsdag

13:00 - Verdens bedste digitalt uddannede unge – men hvordan?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: N3

14:00 - Hvem har ansvaret for den kriminalitet unge begår på nettet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: B17

14:00 - Opfind skolen

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: A3

15:00 - Hvad skal vi egentlig bruge matematikken til?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: J14

15:30 - Festkultur – spiller alkohol for stor en rolle?

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J26

16:00 - EVA-samtalen: Karakterer eller kaos?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J7

16:00 - Hvorfor skal det gå så hurtigt i uddannelsessystemet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: J27

17:00 - Faglært fremtid - cool eller kikset?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

19:00 - Gæstebartender - FOA & 3F-ungdom

Deltager:  Formand Jens Philip Yazdani & tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

20:00 - Presser vi vores børn og unge i uddannelsessystemet?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: K12

Fredag

10:30 - Ungdommens Fællesfront

Deltager: Alle - sted: Den politiske slagmark

10:30 - Ungemonopolet

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: C3

13:30 - Den store finale i 2030-Factor

Deltager: Alle - sted: C3

13:30 - Tosprogede elever, ghettoudspil og udhulede institutioner

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: G18

14:15 - Danmarks største integrationsprojekt? 

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J15

14:30 - 50år efter studenteroprøret, elever og studerende gør status!

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

18:00 - Shabaabs & Samtalesalon

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani

Lørdag

10:30 - Hvordan får vi ungdommen til at sige pyt?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D10

10:30 - Fokus på forebyggelse og det forbandede ungdomsliv 

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J27

12:00 - Hvordan bekæmper vi ulighed i uddannelsessystemet?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

14:30 - Online billeddeling: Hvor går grænsen? 

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: B18

 

Malte Sauerland-Paulsen valgt som ny formand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har netop valgt Malte Sauerland-Paulsen som formand på deres 53. landsmøde. Fra 1. juli bliver han dermed talsperson for 80.000 gymnasieelever, når han overtager rollen fra Jens Philip Yazdani.

”Vi skal nedbryde de ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. De uretfærdigheder, vi møder som elever, skal vi komme til livs. Og det er både hvad angår karakterpresset – og de ekstra problematikker, minoriteter har i vores uddannelsessystem”. 

Sådan beskriver den nyvalgte elev-formand sin ambition for det kommende år. Og selvom ambitionen er både stor og svær at indfri, så er det nødvendigt. 

Ifølge Malte Sauerland-Paulsen skal ”uddannelse nemlig være for alle”. Han tilføjer: ”Og det gælder uanset, hvem man er, og hvor man kommer fra. Både hvad angår social baggrund, etnicitet og kønsidentitet, med videre. Det er vigtigt, vi får et uddannelsessystem, hvor ingen skal opleve diskrimination”

Adspurgt om, hvilke tre mærkesager, DGS vil kæmpe for i det kommende år, er der ingen tøven fra den nyvalgte formand. 

”Først og fremmest skal vi have aftabuiseret problemet med psykisk mistrivsel. Vi skal skabe et forum på skolerne, hvor man tale om det pres, man oplever, uden at skulle føle skam. Dernæst skal vi styrke elevdemokratiet. Vi skal have mere medbestemmelse – både i den daglige ledelse af skolen og i bestyrelsen. Og så vi kæmpe for, at uddannelse reelt bliver for alle”.

Malte Sauerland-Paulsen, der går i 3.g på Hvidovre Gymnasium, tiltræder som formand d. 1 juli sammen med Stine Barnhøj Pedersen, fra Nordfyns Gymnasium, og Astrid Grove Vind Jensen, fra Christianshavns Gymnasium, der henholdsvis er valgt som organisatorisk- og økonomisk-næstforkvinde. De afløser Jens Philip Yazdani, Valdemar Greve og Laurits Lindegaard Rasmussen, som udgør den nuværende – og nu aftrædende – daglige ledelse. 

 

For kontakt: 

Malte Sauerland-Paulsen, 24 26 56 55 / tiltrædende formand

Jens Philip Yazdani, 50 77 48 01 / aftrædende formand. 

pd_180421_2025_4543.jpg

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning søger ny presse- og kommunikationsmedarbejder

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, København

 

Har du en kærlighed for uddannelsessystemet og kommunikation, og er du passioneret, kreativ og kan formidle et indhold til noget læsbart og interessant? Som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kan du udfolde dine formidlende evner - grafisk såvel som retorisk - med en rød tråd mellem organisationens daglige kommunikation og de politiske mål, der dagligt arbejdes med.  

Dine arbejdsopgaver i deltidsstillingen er delt i mellem formidling og kommunikation til gymnasieelever og pressen, herunder udarbejdelse af kampagnemateriale (brochurer, plakater, coverbilleder etc.) og sparring med organisationens talspersoner ift. pressestrategi og vinkling. Herudover vil du også være med til at formulere vores profil, referencer og vision for organisationen igennem vores sociale medier og samtidig være med til at opbygge indhold på vores hjemmeside. Det vil være en betydelig fordel, men ikke en betingelse, hvis du har kendskab til produktion af billeder og grafik via. programmer som indesign og photoshop. Samtidig er relevant studieerfaring også velset. Du kommer til at have en stor kontaktflade med dine kolleger og have fingeren på pulsen ift. nuværende og kommende projekter i organisationen.

På sekretariatet i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er de frivillige kræfter tæt forbundet af det engagement, de ligger i organisationen, og du vil opleve et arbejdsmiljø med mange ildsjæle i et tæt fællesskab. Hvis det lyder som et job for dig, så send os din ansøgning.

Skriftlig ansøgning sendes senest den 20. august kl. 12.00 til kontakt@dgsnet.dk eller afleveres på Elevbevægelsens Hus; Vibevej 31, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Jens Philip Yazdani (50 77 48 01) eller sekretariatsleder Valdemar Greve (50 77 48 02), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.