DGS søger organisationskonsulent

Vi udvider på sekretariatet og søger nu den helt rigtige ansatte til at understøtte vores arbejde med at politisere de danske gymnasieelever og styrke gymnasieelevers vilkår, uddannelseskvalitet og demokratiske indflydelse. Læs hele jobopslaget herunder - vi glæder os til at læse din ansøgning!:

Organisationskonsulent til Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning søger en organisationskonsulent på deltid, der skal drive vores arbejde som interesseorganisation fremad. Stillingen er nyoprettet og arbejdet kræver en initiativrig og selvstændig medarbejder med politisk tæft og stor gejst.

Du bliver en del af vores lille sekretariat, der består af tre fuldtidsfrikøbte politiske ledere, en presse- og kommunikationsmedarbejder på deltid, en bogholder på deltid samt et stærkt hold af frivillige. I en travl og omskiftelig hverdag, præget af en uformel omgangstone, skal du hjælpe med at holde øjnene på bolden og koordinere sekretariatets daglige arbejde. Du vil referere til den organisatoriske næstforperson.

Hvem er vi?
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er interesseorganisationen for gymnasieelever i Danmark. Med vores lokale elevråd, vores ni regioner og vores stærke frivilligkultur, arbejder vi for at politisere de danske gymnasieelever og styrke gymnasieelevers vilkår, uddannelseskvalitet og demokratiske indflydelse. Vi laver pressearbejde, lobbyindsatser, kampagner og engagerer gymnasieelever i uddannelsespolitik både nationalt og lokalt, ligesom vi afholder en række nationale arrangementer for aktive på alle niveauer.

Hvem er du?
Din præcise faglige baggrund er mindre vigtig, men vi forestiller os, at du har erfaring med frivilligt arbejde og har en interesse for uddannelsespolitik. Måske er du nyuddannet, men med en baggrund i en civilsamfundsorganisation. Måske har du selv haft erfaring med elev- eller studenterpolitik, uden at det dog er et krav.

DGS har et stærkt græsrodsetos, og organisationens livsblod er de frivillige gymnasieelever, der engagerer sig i deres elevråd, i regionsarbejdet eller arbejder som frivillige på sekretariatet. Det betyder også, at arbejdspladsen og -opgaverne bærer præg af vores ungdommelige og dedikerede frivilligkultur. Som person kræver det, at du er omgængelig og udadvendt. Du har gode medmenneskelige kompetencer og tilgår frivillige ildsjæle med empati og et højt energiniveau.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

  • At hjælpe med afvikling af nationale arrangementer

  • At skrive ansøgninger og udvikle fundraisingmuligheder

  • At koordinere det daglige arbejde og skabe overblik over deadlines og projekter

  • At bidrage til frivilligtrivsel og –motivation

  • Politisk betjening af den daglige ledelse

  • Forberedelse af sekretariats- og bestyrelsesmøder

  • Diverse organisatoriske opgaver

  • Forefaldende administrative opgaver

Stillingen
Stillingen er en deltidsstilling på 22 timer om ugen. Vores lønniveau følger statens overenskomst for akademikere. Arbejdspladsen er på DGS’ sekretariat i Københavns Nordvestkvarter.

Ansøgning 
Er du interesseret i at arbejde med uddannelsespolitik og organisationsarbejde i et ungt og tempofyldt miljø, så hører vi meget gerne fra dig.

Stillingen ønskes besat senest 1. februar 2019 og deadline for ansøgninger er søndag d. 25 november ved midnat. Vi forventer at afholde samtaler primo december. Du bedes sende en kort motiveret ansøgning og et CV til økonomisk næstforkvinde Astrid Grove Vind Jensen på astrid@dgsnet.dk.

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget eller er nysgerrig på arbejdet er du velkommen til at kontakte økonomisk næstforkvinde Astrid Grove Vind Jensen på astrid@dgsnet.dk eller telefon 50 77 48 03.

Martin Mejlgaard er konstitueret til organisatorisk næstformand

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev Martin Mejlgaard konstitueret som organisatorisk næstformand indtil DGS’ aktivitetskonference i november kan vælge den nye organisatoriske næstforperson.

Posten blev ledig efter Stine, som blev valgt på landsmødet i foråret, har valgt at trække sig fra posten.

Til daglig er Martin 3.g’er på Århus Statsgymnasium og har sideløbende siddet som formand for DGS Østjylland og i DGS’ forretningsudvalg.

Indtil aktivitetskonferencen vil Martin bl.a. arbejde med at opbygge flere fælleselevråd og understøtte det lokale arbejde mod regeringens uddannelsesnedskæringer.

Martin kan kontaktes på 30240343 eller mejlgaard@dgsnet.dk

pd_181015_0019_1351-f.jpg

Forrykt at fortsætte uddannelsesnedskæringerne på finansloven

Torsdag præsenterede finansminister Kristian Jensen Regeringens forslag til finansloven for 2019. Et forslag, hvor Regeringen vil forlænge uddannelsesnedskæringer frem til 2022, selvom vi allerede nu mærker konsekvenser ude på skolerne i en grad, at vi er chokerede over, at Regeringen kan ønske at blive ved med at skære endnu mere.

Vi har allerede set lærerfyringer, som betyder, at der er mindre tid til den enkelte elev og til feedback og læring. Derfor gør vi også alt hvad vi kan for at få stoppet nedskæringerne.

“Vi mærker allerede nu, at der er mindre tid til ordentligt feedback, og at lærerne har lidt mindre tid til at forberede undervisningen, og det er klart, at det betyder noget for, hvor meget vi får ud af undervisningen,” sagde formand Malte Sauerland-Paulsen tidligere i dag til Gymnasieskolen.

I DGS kæmper vi mod omprioriteringsbidraget i samarbejde med vores venner i Uddannelsesalliancen - følg Uddannelsesalliancen på facebook her.

Hvis du eller dit elevråd vil være med i kampen for at stoppe nedskæringerne, så hører vi gerne fra dig - skriv til os på kontakt@dgsnet.dk eller på facebook.

Mød DGS på Ungdommens Folkemøde

Under hele Ungdommens Folkemøde, som finder sted i Valbyparken 6. til 8. september, vil vi være at finde i vores telt i B10, hvor vi vil give vejledning og en hyggelig snak om hvordan man styrker elevdemokratiet på ens egen skole, styrker et elevråd, repræsenterer eleverne i skolebestyrelsen, eller noget helt fjerde.

Vi glæder os til at se jer!

Vi faciliterer også en workshop torsdag og fredag 9:30-10:00 med temaet: Hvorfor er elevdemokrati vigtigt?

Vores Workshop handler om vigtigheden af elevdemokrati, og om elevernes ret til at blive hørt på skolen og i den offentlige debat.

Netop nu ser vi et uddannelsessystem der i fortsat presser de unge mere og mere. Karakterfokusset bliver højere og højere, og vi skal hele tiden hurtigere igennem vores uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi som elever har mulighed for samlet at have indflydelse på vores hverdag, og det uddannelsessystem som danner rammer om vores hverdag.

Som elever er vi hverdagens eksperter, men vi ser oftere og oftere, at der bliver taget politiske og administrative beslutninger, uden at eleverne bliver hørt, eller taget i samhør. Derfor vil vores workshop også beskæftige sig med, hvordan man som elev, klasse eller elevråd får sin stemme hørt på skolen. For hvordan sikrer vi, at eleverne har en stemme, både i klasseværelset såvel som politisk? Hvordan sikrer vi, at elevrådene diskuterer mere end flere knager på gangene? Og hvad gør man hvis ikke man bliver hørt?

Mød DGS på Folkemødet

Igen i år er DGS med, når Folkemødet i dag starter, hvor vi skal diskutere trivsel, hævnporno, elevdemokrati, karakterræs og meget, meget mere.

Se den samlede oversigt her:

Torsdag

13:00 - Verdens bedste digitalt uddannede unge – men hvordan?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: N3

14:00 - Hvem har ansvaret for den kriminalitet unge begår på nettet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: B17

14:00 - Opfind skolen

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: A3

15:00 - Hvad skal vi egentlig bruge matematikken til?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: J14

15:30 - Festkultur – spiller alkohol for stor en rolle?

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J26

16:00 - EVA-samtalen: Karakterer eller kaos?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J7

16:00 - Hvorfor skal det gå så hurtigt i uddannelsessystemet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: J27

17:00 - Faglært fremtid - cool eller kikset?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

19:00 - Gæstebartender - FOA & 3F-ungdom

Deltager:  Formand Jens Philip Yazdani & tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

20:00 - Presser vi vores børn og unge i uddannelsessystemet?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: K12

Fredag

10:30 - Ungdommens Fællesfront

Deltager: Alle - sted: Den politiske slagmark

10:30 - Ungemonopolet

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: C3

13:30 - Den store finale i 2030-Factor

Deltager: Alle - sted: C3

13:30 - Tosprogede elever, ghettoudspil og udhulede institutioner

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: G18

14:15 - Danmarks største integrationsprojekt? 

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J15

14:30 - 50år efter studenteroprøret, elever og studerende gør status!

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

18:00 - Shabaabs & Samtalesalon

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani

Lørdag

10:30 - Hvordan får vi ungdommen til at sige pyt?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D10

10:30 - Fokus på forebyggelse og det forbandede ungdomsliv 

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J27

12:00 - Hvordan bekæmper vi ulighed i uddannelsessystemet?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

14:30 - Online billeddeling: Hvor går grænsen? 

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: B18