Mød DGS på Ungdommens Folkemøde

Under hele Ungdommens Folkemøde, som finder sted i Valbyparken 6. til 8. september, vil vi være at finde i vores telt i B10, hvor vi vil give vejledning og en hyggelig snak om hvordan man styrker elevdemokratiet på ens egen skole, styrker et elevråd, repræsenterer eleverne i skolebestyrelsen, eller noget helt fjerde.

Vi glæder os til at se jer!

Vi faciliterer også en workshop torsdag og fredag 9:30-10:00 med temaet: Hvorfor er elevdemokrati vigtigt?

Vores Workshop handler om vigtigheden af elevdemokrati, og om elevernes ret til at blive hørt på skolen og i den offentlige debat.

Netop nu ser vi et uddannelsessystem der i fortsat presser de unge mere og mere. Karakterfokusset bliver højere og højere, og vi skal hele tiden hurtigere igennem vores uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi som elever har mulighed for samlet at have indflydelse på vores hverdag, og det uddannelsessystem som danner rammer om vores hverdag.

Som elever er vi hverdagens eksperter, men vi ser oftere og oftere, at der bliver taget politiske og administrative beslutninger, uden at eleverne bliver hørt, eller taget i samhør. Derfor vil vores workshop også beskæftige sig med, hvordan man som elev, klasse eller elevråd får sin stemme hørt på skolen. For hvordan sikrer vi, at eleverne har en stemme, både i klasseværelset såvel som politisk? Hvordan sikrer vi, at elevrådene diskuterer mere end flere knager på gangene? Og hvad gør man hvis ikke man bliver hørt?