200 gymnasielærere er blevet varslet fyret

Stop uddannelsesnedskæringerne!

Det er i dag meldt ud at 200 gymnasielærere er blevet varslet fyret.

“Hovedparten af afskedigelserne skyldes besparelser på gymnasieuddannelserne. Der er ingen tvivl om, at det har indflydelse på kvaliteten af undervisningen for eleverne” siger Thomas Kepler, Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening.

Vi har nu været vidne til nedskæringer år efter år, og kunne ikke være mere enige.

Uddannelse er vigtigt for den enkelte såvel som for samfundet. Men alligevel vil regeringen skære 20 milliarder i perioden 2016 til 2022. God uddannelse og undervisningskvalitet må tydeligvis ikke indgå i deres visioner. Nedskæringerne har nemlig kæmpe konsekvenser for studie- og arbejdsmiljøet på uddannelserne.

Og det er på selvsamme tid, hvor gymnasielærerne netop er blandt de lønmodtagere, som er mest plaget af stress og symptomer på angst. Derudover tilhører gymnasielærerne jobgruppen, hvor arbejdet tager mest energi fra privatlivet og en af de jobgrupper, som bliver mest følelsesmæssigt berørt af deres arbejde.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning siger klart NEJ til nedskæringer. Lad os i stedet hæve kvaliteten og prioritere uddannelse.

Artikler:

Omkring 200 gymnasielærere fyres

Gymnasielærere plaget af stress, angst og følelsesmæssige belastninger

Regeringen har sparet over 20 milliarder væk: “Der er skåret så meget ind til benet, at man er inde at ramme knoglen”