12+ løser ikke problemer med karakterpres

DGS giver feedback til Tommy Ahlers og Merete Riisagers forslag om 12+

Uddannelsesminister Tommy Ahlers og undervisningsminister Merete Riisagers vil indføre 12+ på karakterskalaen som en udmærkelse af den “ekstraordinære” præstation og for at gøre op med perfekthedskulturen. 12+ skal ifølge Ahlers belønne den elev, der tør tage chancen og tænke nysgerrigt og kreativt. Karakteren skal ledsages af en begrundelse.

Ministrene vil også revidere selve karaktergivningen. Lige nu er 7-trinsskalaen nemlig en mangel-skala, så når vi bliver bedømt til eksamen, tager lærer og censor udgangspunkt i karakteren 12 og tæller så ned afhængigt af omfanget af ”fejl” i præstationen. Til sidst ønsker ministrene at gennemgå midterkarakternerne i 7-trinsskalaen, fordi springene mellem 4, 7 og 10 er for store.

Rammer ved siden af

DGS er glade for, at Ahlers og Riisager vil arbejde for at mindske karakterpres. Desværre imødekommer ministrene karakterpresset med en fejlagtig analyse og skyder helt ved siden af med deres løsning.

Det er rigtigt, at præstationspresset lægger en dæmper på den kreative udfoldelse. Men nysgerrighed og kreativitet fordres ikke af endnu et bedømmelseskriterium. Ved at indføre 12+ kommer der bare et nyt mål at leve op til, en ny værdi at måle sig selv på.

I stedet for at indføre en ny karakter, bør vi komme det reelle problem til livs: at karakterer fylder så meget, at de bruges ikke blot som bedømmelsesparameter til eksamen, men også bruges til at bedømme os selv, vores egen værdi og vores fremtidige muligheder. Og at de gives i stedet for vejledning til, hvordan vi udvikler os selv.

Feedback skal ikke bestå af endimensionelle karakterer, feedback skal se frem og være med til at udvikle os selv og vores faglige interesse.

Det er derfor rigtig godt, at ministrene vil nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge og give forslag til fornyelse af karakterskalaen og -givningen. Vi håber stærkt på, at vi bliver inviteret med i den gruppe, for det er os, der er hverdagens eksperter.

DGS’ feedback

Ligesom en elevs evner ikke kan skæres ned til et unuanceret tal, vil DGS ikke give ministrenes udspil en karakter. Derfor får Tommy Ahlers og Merete Riisager kontruktiv feedback, som kan sætte deres selvrefleksion i gang og vejlede dem til bedre fremtidig lovgivning:

Med et ønske om kritisk gennemsyn af karakterskalaen og karaktergivningen rummer jeres udspil potentiale til et opgør med karakterpresset. Jeres initiativ er også et velment forsøg på at belønne elever, der ikke holder sig til en opfyldelse af læringsmålene. Det er godt at se en udvikling siden sidst i jeres anerkendelse af, at karakterpresset eksisterer. Det er også godt, at I forsøger med løsningsforslag.

Men med “12+” deler I stadig den udbredte opfattelse blandt politikere, at elever skal bedømmes frem for at blive vejledt - nu skal elever ligefrem bedømmes på nysgerrighed. For at få et bedre udspil næste gang skal I gå grundigere i dybden i jeres analyse af karaktersystemet og faglig udvikling. Vi giver gerne vores besyv med i ekspertgruppen, så vi kan løse problemerne i fællesskab.