Mød DGS på Folkemødet

Igen i år er DGS med, når Folkemødet i dag starter, hvor vi skal diskutere trivsel, hævnporno, elevdemokrati, karakterræs og meget, meget mere.

Se den samlede oversigt her:

Torsdag

13:00 - Verdens bedste digitalt uddannede unge – men hvordan?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: N3

14:00 - Hvem har ansvaret for den kriminalitet unge begår på nettet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: B17

14:00 - Opfind skolen

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: A3

15:00 - Hvad skal vi egentlig bruge matematikken til?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: J14

15:30 - Festkultur – spiller alkohol for stor en rolle?

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J26

16:00 - EVA-samtalen: Karakterer eller kaos?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J7

16:00 - Hvorfor skal det gå så hurtigt i uddannelsessystemet?

Deltager: Organisatorisk næstformand Valdemar Greve - sted: J27

17:00 - Faglært fremtid - cool eller kikset?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

19:00 - Gæstebartender - FOA & 3F-ungdom

Deltager:  Formand Jens Philip Yazdani & tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D7

20:00 - Presser vi vores børn og unge i uddannelsessystemet?

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: K12

Fredag

10:30 - Ungdommens Fællesfront

Deltager: Alle - sted: Den politiske slagmark

10:30 - Ungemonopolet

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: C3

13:30 - Den store finale i 2030-Factor

Deltager: Alle - sted: C3

13:30 - Tosprogede elever, ghettoudspil og udhulede institutioner

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: G18

14:15 - Danmarks største integrationsprojekt? 

Deltager: Tiltrædende økonomisk næstforkvinde Astrid Grove - sted: J15

14:30 - 50år efter studenteroprøret, elever og studerende gør status!

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

18:00 - Shabaabs & Samtalesalon

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani

Lørdag

10:30 - Hvordan får vi ungdommen til at sige pyt?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: D10

10:30 - Fokus på forebyggelse og det forbandede ungdomsliv 

Deltager: Formand Jens Philip Yazdani - sted: J27

12:00 - Hvordan bekæmper vi ulighed i uddannelsessystemet?

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: C3

14:30 - Online billeddeling: Hvor går grænsen? 

Deltager: Tiltrædende formand Malte Sauerland-Paulsen - sted: B18

 

Malte Sauerland-Paulsen valgt som ny formand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har netop valgt Malte Sauerland-Paulsen som formand på deres 53. landsmøde. Fra 1. juli bliver han dermed talsperson for 80.000 gymnasieelever, når han overtager rollen fra Jens Philip Yazdani.

”Vi skal nedbryde de ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. De uretfærdigheder, vi møder som elever, skal vi komme til livs. Og det er både hvad angår karakterpresset – og de ekstra problematikker, minoriteter har i vores uddannelsessystem”. 

Sådan beskriver den nyvalgte elev-formand sin ambition for det kommende år. Og selvom ambitionen er både stor og svær at indfri, så er det nødvendigt. 

Ifølge Malte Sauerland-Paulsen skal ”uddannelse nemlig være for alle”. Han tilføjer: ”Og det gælder uanset, hvem man er, og hvor man kommer fra. Både hvad angår social baggrund, etnicitet og kønsidentitet, med videre. Det er vigtigt, vi får et uddannelsessystem, hvor ingen skal opleve diskrimination”

Adspurgt om, hvilke tre mærkesager, DGS vil kæmpe for i det kommende år, er der ingen tøven fra den nyvalgte formand. 

”Først og fremmest skal vi have aftabuiseret problemet med psykisk mistrivsel. Vi skal skabe et forum på skolerne, hvor man tale om det pres, man oplever, uden at skulle føle skam. Dernæst skal vi styrke elevdemokratiet. Vi skal have mere medbestemmelse – både i den daglige ledelse af skolen og i bestyrelsen. Og så vi kæmpe for, at uddannelse reelt bliver for alle”.

Malte Sauerland-Paulsen, der går i 3.g på Hvidovre Gymnasium, tiltræder som formand d. 1 juli sammen med Stine Barnhøj Pedersen, fra Nordfyns Gymnasium, og Astrid Grove Vind Jensen, fra Christianshavns Gymnasium, der henholdsvis er valgt som organisatorisk- og økonomisk-næstforkvinde. De afløser Jens Philip Yazdani, Valdemar Greve og Laurits Lindegaard Rasmussen, som udgør den nuværende – og nu aftrædende – daglige ledelse. 

 

For kontakt: 

Malte Sauerland-Paulsen, 24 26 56 55 / tiltrædende formand

Jens Philip Yazdani, 50 77 48 01 / aftrædende formand. 

pd_180421_2025_4543.jpg

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning søger ny presse- og kommunikationsmedarbejder

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, København

 

Har du en kærlighed for uddannelsessystemet og kommunikation, og er du passioneret, kreativ og kan formidle et indhold til noget læsbart og interessant? Som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kan du udfolde dine formidlende evner - grafisk såvel som retorisk - med en rød tråd mellem organisationens daglige kommunikation og de politiske mål, der dagligt arbejdes med.  

Dine arbejdsopgaver i deltidsstillingen er delt i mellem formidling og kommunikation til gymnasieelever og pressen, herunder udarbejdelse af kampagnemateriale (brochurer, plakater, coverbilleder etc.) og sparring med organisationens talspersoner ift. pressestrategi og vinkling. Herudover vil du også være med til at formulere vores profil, referencer og vision for organisationen igennem vores sociale medier og samtidig være med til at opbygge indhold på vores hjemmeside. Det vil være en betydelig fordel, men ikke en betingelse, hvis du har kendskab til produktion af billeder og grafik via. programmer som indesign og photoshop. Samtidig er relevant studieerfaring også velset. Du kommer til at have en stor kontaktflade med dine kolleger og have fingeren på pulsen ift. nuværende og kommende projekter i organisationen.

På sekretariatet i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er de frivillige kræfter tæt forbundet af det engagement, de ligger i organisationen, og du vil opleve et arbejdsmiljø med mange ildsjæle i et tæt fællesskab. Hvis det lyder som et job for dig, så send os din ansøgning.

Skriftlig ansøgning sendes senest den 20. august kl. 12.00 til kontakt@dgsnet.dk eller afleveres på Elevbevægelsens Hus; Vibevej 31, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand Jens Philip Yazdani (50 77 48 01) eller sekretariatsleder Valdemar Greve (50 77 48 02), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

 

Postkort fra Ljubljana

Solen skinner, vi nyder ferien, men den sætter ikke en stopper for vores kamp for de danske gymnasieelever!

To af sekretariatets nye internationale officerer, Morten og Emilie, er netop vendt hjem efter en intens uge med diskussioner om uddannelse i Slovenien og masser erfaringsudveksling med studerende fra de andre europæiske lande. I Slovenien blev der afholdt sommerskole af paraplyorganisationen OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions), som DGS sammen med mange af vores europæiske søsterorganisationer er medlem af. Morten og Emilie har skrevet et blog-post om deres tur – læs med her:

”Vores sommerskole har givet os super mange gode idéer, som vi glæder os til at dele med resten af de danske elever efter sommerferien. Temaet for ugen i Slovenien var ’Life Long Learning’, og vi lærte og diskuterede alt fra undervisningsmetoder til nationale realiteter og deres konsekvens. Vi talte også om, hvordan man kunne løse forskellige problemstillinger i uddannelsessystemet – især ift. dets sociale dimension – både på et lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Blandt de 33 deltagere fra over 20 europæiske lande var der mange forskellige udgangspunkter, men også et fælles mål om at forbedre elevernes vilkår og rettigheder over hele Europa. I vores virke som repræsentanter for de danske gymnasieelever, italesatte vi blandt andet problemer med den skadelige præsentationskultur. Vi diskuterede, hvordan den også optrådte i andre lande, og hvordan forskellige af de andre landes elevorganisationer havde forsøgt at afhjælpe den. 

I DGS laver vi internationale arbejde hovedsageligt for at udveksle erfaringer og styrke vores samarbejde med vores søsterorganisationer – alt sammen for at kunne skabe et bedre uddannelsessystem i Danmark.

Fremadrettet kan I glæde jer til at følge mere med i DGS’ internationale arbejde. Vi vil gerne sikre større gennemsigtighed i, hvad vi laver, og hvordan I som elever kan bruge det. Sammen med vores andre to nye internationale officerer, Frederik Dahler og Maria Knudsen, glæder vi os til det kommende år!

I begyndelsen af august skal Frederik og vores organisatoriske næstformand, Valdemar Greve, til General Assembly i OBESSU, og derfra vil i også få en opdatering fra os. Nyd ferien indtil da!”

Jens Philip Yazdani - Gymnasieelevernes nye formand

”Med en regering, der skærer milliarder på uddannelsesområdet, og tvinger elever til at konkurrere om de bedste karakterer, skal vi unge op fra stolen og kræve en anden udvikling, for en bedre politik og bedre hverdag."

Lørdag den 29. april på det årlige landsmøde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, blev Jens Philip Yazdani fra Langkær Gymnasium, valgt som formand for organisationen.

Den tiltrædende organisationsformand mener at regeringen blander sig for meget i, hvordan gymnasierne skal styres.

”Regeringens politik skaber et destruktivt læringsmiljø. Med øget centralisering og regulering fra politisk hold, rystes fundamentet for et stærkt gymnasium. Både elever og lærere skal have frihed i deres hverdag og arbejdsplads.”, siger Yazdani.

Yazdani er ikke tilhænger af de seneste års nedskæringer på uddannelsesområdet og tror at pisk og krav er skadeligt for unges læring.

”Gymnasieskolen skal ikke drives af økonomiske incitamenter, men ambitioner om demokratiske og dannede borgere. Dette trues, ikke kun af milliardnedskæringer men også det karakter- og fraværsfokus, vi ser i dag. Vi skal ikke uddannes for at kæmpe mod hindanden, men for at vokse i fælleskab.”, mener den tiltrædende formand.

Desuden tror Yazdani, at kampen for et bedre uddannelsessystem kæmpes bedst med andre aktører i den uddannelsespolitiske verden.

”Vi skal fastholde samarbejdet med andre ligesindede, som for eksempel i Uddannelsesalliancen. Det her er ikke vores egen kamp. Vi skal være mange om den, og fortsætte det gode samarbejde, så vi sammen kan stå stærkere, end vi gør alene.”, udtaler Yazdani.

Den 1. juli tiltræder Jens Philip Yazdani som formand for DGS, sammen med nyvalgte Valdemar Greve og Laurits Lindegaard Rasmussen, der er blevet valgte som organisatorisk næstformand og økonomisk næstformand.

Kontakt
Jens Philip Yazdani
Tf: 28 51 04 98