Skal vi have et nyt karaktersystem? Hvorfor?

Annette Lind - uddannelsesordfører for Socialdemokratiet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

 

Karakterskalaen har fordele, men også en klare ulemper. Det er der brug for at rette op på. Karaktersystemet er en del af det usunde karakterræs, der er kommet ud på et overdrev. De store spring omkring 7 betyder, at kun de bedste karakterer bliver gode nok. Det er ikke holdbart. Ligesom det er skævt, når skalaen fokuserer på det negative i præstationen i stedet for at tage udgangspunkt i, hvad der gøres godt. Og så er der brug for, at vi ikke har karakterer under nul. For ingen mennesker er mindre værd end nul. Men det er det signal, det sender, når man kan få -3. Vi skal have en karakterskala, der bidrager til at løfte elever og studerende. Derfor er det skævt, når regeringen foreslår at indføre en ny karakter i toppen med 12+. Det vil skubbe på den usunde præstationskultur, vi ser i dag.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Ja. Du skal belønnes for det, du gør godt, i stedet for som i dag hvor man trækker ned for mangler. Du skal jo ikke bare lære ting udenad, men inspireres til at tænke selvstændigt og kritisk. Det skal være slut med minus-karakterer, og vi skal have flere karakterer i midten og en ny karakter for den selvstændige præstation.


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

I Det Konservative Folkeparti mener vi, det giver god mening at hylde den exceptionelle indsats, som man gjorde det før i tiden med 13-tallet. For ikke så længe siden viste en evaluering af den nuværende karakterskala, at der uddeles for mange 12-taller. I gymnasiet blev der i 2007 givet ca. 9 % 12-taller. Det var i 2015 steget til ca. 13 %, hvilket er mere, end hvad der var hensigten, da karakterskalaen blev indført. Her var det forventet, at hver tiende beståede karakter ville være en topkarakter.


Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard


Ja, det skal vi. Der er for store spring imellem karaktererne fx fra 4-7 og 7-10. Måske I selv kan genkende følelsen af, at blive endnu mere nervøs og bange for at fejle, fordi der er så stort et spring mellem karaktererne? Jeg har hørt fra mange gymnasieelever, at det har været helt afgørende for dem, om de har fået 4 eller 7, fordi der er et så stort spring. Derfor vil vi i SF ændre karakterskalaen. Derudover har det system, vi har i dag, alt for stor fokus på fejl. Når I går til eksamen, bliver I trukket ned for hver fejl I laver. Jeg synes ikke vi skal have et system, som kun har fokus på, at I ikke må lave fejl. I stedet skal I løftes op og belønnes, når I kan jeres pensum, og give jer point for originalitet og kreativitet.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det ville passe mig fint at gå tilbage til 13-skalaen. I den var det bedste, man kunne være, selvstændig. Samtidig var hvert af de lavere trin indeholdt i de højere. Man kunne altså kun få 13, hvis man også var kvalificeret til 11. Desuden havde man en glimrende karakter til flittige mennesker, der ikke rigtig forstod eller interesserede sig for faget: 9. Den savner jeg rigtig meget. Endelig kunne man på universitetsniveau forholde sig, om den studerende reelt – altså i en jobsituation – kunne noget. Det må man ikke rigtig i dag.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Ja. Der er påvist en række problemer med det nuværende system - manglende mulighed for at belønne og  anerkende den ekstraordinære præstation (F.eks. det gamle 13-tal), en fejlfokuserende skala, for store spring mellem de forskellige midterkarakterer (4, 7 og 10). En evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at karaktererne midt på skalaen er meget brede. F.eks. udgør det nuværende 7-tal en karakter, som rummer flere forskellige niveauer. Alle disse udfordringer kunne løses ved at gå tilbage til den tidligere 13-skala.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

I Venstre har vi lagt op til, at man justerer karakterskalaen. Det har vi blandt andet, fordi en større evaluering af karakterskalaen har vist, at skalaen er for upræcis, og at der er for store spring mellem karaktererne 4, 7 og 10. Derudover fokuserer skalaen i for høj grad på fejl og mangler, hvilket vi i Venstre ikke mener er en hensigtsmæssig tilgang til bedømmelsen af vores unge mennesker. I Venstre vil vi ikke have en ”mangelskala”. Nej, vi vil i stedet have en skala, der i højere grad går op i, hvad der er godt og originalt. Vi vil gerne kunne belønne det ekstraordinære. Og vi vil gerne understrege, at det ekstraordinære ikke nødvendigvis er lig med nul fejl. Det kan også handle om en vovet og original præstation.


Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Karakterer fylder alt for meget i vores uddannelsessystem og er et afgørende element i en præstationskultur, der skaber pres og stress på elever og studerende. Enhedslisten ønsker et uddannelsessystem uden karakterer, og vi synes, vi skal starte med at droppe karaktererne i folkeskolen og de første to år på gymnasierne og de øvrige ungdomsuddannelser. Det er helt urimeligt, at et meget stort antal unge i år afskæres fra at komme på gymnasiet på grund af det nye karakterkrav.  Vi vil erstatte karaktererne med løbende vejledning, formativ evaluering og feedback, der skal bidrage til, at eleverne løbende får den nødvendige støtte og hjælp under uddannelsen.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Ja, vi vil gerne have en karakterskala, hvor der er lige stor afstand imellem karaktererne (feks. fra 0-12) for at det ikke skal føles som meget anderledes at få f.eks. 8 eller 10.