Al DGS’ politik står nedskrevet i vores fire politiske papirer: vedtægterne, principprogrammet, arbejdsplanen og udtalelserne. De politiske papirer danner fundamentet for organisationen og vores politik.  

 

Vedtægterne

DGS’ vedtægter skitserer de overordnede regler for organisationen. Vedtægterne er vores højest rangerede politiske papir, hvilket betyder, at alt DGS politik og arbejde skal følge vedtægterne. Man behandler vedtægterne hvert år på Landsmødet.

Principprogram

I principprogrammet står DGS’ politiske holdninger til en række uddannelsespolitiske emner. Principprogrammet rangerer lige under vedtægterne, og det er her, at DGS’ mere langsigtede mål bliver beskrevet. Principprogrammet bliver behandlet en gang om året - på landsmødet.

Arbejdsplan

DGS’ arbejdsplan skitserer, hvad organisationen skal arbejde med i det kommende år. Det gælder både politiske mål og udviklingsmål for organisationen og elevrådene. Det er her, at årets kampagner står beskrevet. Arbejdsplanen bliver vedtaget hvert år på Landsmødet.

Udtalelser

Udtalelserne beskriver, DGS’ holdning til specifikke og mere tidsbestemte emner inden for uddannelsespolitik. Udtalelserne har ikke de samme langsigtede mål som principprogrammet, men behandler emner, der er aktuelle lige nu. Udtalelserne udløber efter tre år, hvis ikke de bliver opretholdt af enten Aktivitetskonferencen eller Landsmødet.

 

Hvis du er i tvivl om noget angående vores politiske papirer, skal du være velkommen til at kontakte os.