Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Der er ingen tvivl om, at stadig flere unge føler sig pressede og stressende. Det skal vi tage meget alvorligt. Forklaringerne er mange. Men jeg tror ikke, at vi må være blinde for, at der er opstået en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem, og at den bærer en del ansvaret for det stigende problem. For mange unge kommer i klemme imellem de uklare forventninger og den konkurrence, som præstationskulturen skaber. Og som eksempelvis karakterræset er en del af. Det gavner ikke nogen, og det er kommet ud på et overdrev. Det er rigtig godt, at vi har fået afskaffet karakterbonussen. Men vi skal gøre mere. Kigge på karakterskalaen, så det ikke kun er de bedste karakterer, der er gode nok. Og så skal vi afskaffe uddannelsesloftet, fordi det betyder, at der ikke er plads til at vælge forkert.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Vi har fået en syg præstationskultur. Vi har lige fået en ny rapport, som viser, at børn helt ned i 8. klasse bliver pressede af uddannelse og fremtiden. Det er ikke bare noget, den enkelte skal gøre noget ved, det har vi som samfund et ansvar for! Vi skal have nysgerrighed og leg tilbage, så det handler om at lære og udfordre sig selv i stedet for bare at række hånden op og sige det, man tror, læreren gerne vil høre, for at få en god karakter


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg er meget optaget af, at man sikrer gode uddannelsesmuligheder uanset, hvor man bor i Danmark. Det var i sin tid VK-regeringen, der indførte udkantstilskuddet til de små gymnasier. Det tilskud har vi forhøjet med finansloven 2019. Det betyder konkret, at et lille gymnasie kan modtage op til 2,8 millioner kroner ekstra til at skabe en god uddannelse.  


Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg tror, at mange gymnasieelever føler sig pressede, fordi politikerne har lavet nogle strukturer, der handler om at presse de unge og tvinge dem hurtigere igennem systemet. Karakterræset fylder forståeligt nok meget hos mange af jer. Og jeg ved, at mange af jer oplever det som et personligt nederlag, hvis I ikke får de karakterer I håbede på. Vi skal gøre flere ting. I skal have færre karakterer og mere feedback i løbet af jeres gymnasietid. Jeg synes, der skal være plads til at lave fejl og til at blive klogere. De nye fraværsregler skal også ændres – det er et tåbeligt fraværsregime, som presser mange af jer. Og så skal vi ændre optagesystemet til videregående uddannelser, så det i højere grad tager udgangspunkt i samtaler med den enkelte elev og mindre i karaktergennemsnit. Det håber jeg, kan lette det pres mange af jer oplever og give jer mere ro på.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg tror, man skal lære at leve med at være under pres. Det skulle man i gamle dage, og det er særdeles sundt at lære at mestre det.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det er en kompleks problematik, hvor mange faktorer er i spil. Mange elever har meget store forventninger til sig selv. Karaktersystemets fokus på 0 fejl, de sociale mediers indflydelse, hvor mange unge konstant søger efter identitet og bekræftelse, de mange valgmuligheder i senmodernitet med ofte fravær af sikkerhed m.m. er nogle af de grundvilkår, som presser mange unge. Jeg tror, at disse udfordringer kan håndteres ved, at vi alle bidrager med at italesætte det – både politikere, undervisere, forældre og de unge selv.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg er meget bekymret over det store antal gymnasieelever, som udtrykker, at de er pressede. Det har jeg mange gange understreget. Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind på det pres, de unge føler. Det kan blandt andet handle om, at vi ikke får set hinanden nok i øjenhøjde, og at vi i for høj grad fokuserer på ”det perfekte”. Jeg mener, at vi både har brug for en kulturændring, men også at vi fra politisk side bør gøre mere for at understøtte unges trivsel. Jeg ved godt, at man f.eks. ikke traditionelt har undervist elever i, hvad der skal til for at værne om ens psykiske trivsel. Men jeg tror, det er tid til at tænke nyt. Vores unges udfordringer er for store til, at vi kan læne os tilbage og se til. Og hvis det vi ”plejer” at gøre ikke fungerer for vores unge, så må vi gøre noget nyt. Derfor kunne jeg f.eks. forestille mig at sætte ”livsmestring” på skoleskemaet eller måske komme med anbefalinger til hvor meget man er på de sociale medier i løbet af dagen.


Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

En af hovedårsagerne til, at så mange gymnasieelever føler sig pressede er utvivlsomt den præstationskultur, der har bredt sig i vores uddannelsessystem. Elever og studerende bliver mødt med flere og højere karakterkrav og pres for at komme hurtigere gennem uddannelserne. Det er resultatet af de presreformer, som et bredt flertal i Folketinget fra DF til SF har vedtaget. Enhedslisten ønsker et uddannelsessystem uden karakterer, og vi synes, vi skal starte med at fjerne karakterkravene til gymnasierne og de øvrige ungdomsuddannelser og droppe karaktererne i de første to år på ungdomsuddannelserne. Vi vil erstatte karaktererne med løbende vejledning, formativ evaluering og feedback. På de videregående uddannelser vil vi have fjernet fremdriftsreformen og uddannelsesloftet.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Mindre fokus på karakterer i gymnasiet. Mere kvalitativ feedback. Og mere tid på skolen til at få ordnet lektierne.