Gymnasieeleverne vælger ny formand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning holdte i weekenden d. 26. til 28. april deres 54. ordinære Landsmøde. I den forbindelse, har gymnasieeleverne valgt ny ledelse, herunder formand Martin Mejlgaard.

 

Fredag den 26. april 2019 samledes landets gymnasieelever på Høje Taastrup Gymnasium i anledningen af Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 54. ordinære Landsmøde. I den forbindelse har gymnasieeleverne valgt ny ledelse, og diskuteret linjen og kampen for verdens bedste uddannelsessystem. En kamp, der ifølge nyvalgt formand Martin Mejlgaard ikke er slut endnu:

 

“Uddannelsessystemet har været genstand for massive besparelser, som har resulteret i, at kvaliteten er faldet. Et værdigt uddannelsessystem kræver, at besparelserne erstattes med langsigtede investeringer, og det er en vigtigt kamp for gymnasieeleverne; Også efter et folketingsvalg.”

 

Martin Mejlgaard, der til dagligt går i 3.g på Århus Statsgymnasium, har i sin daglige gang på gymnasiet oplevet en farlig tendens; ifølge ham er mistilliden til institutionerne groet fast i det uddannelsespolitiske landskab:

 

“Vi elever har oplevet tiltag som Den Digitale Prøvevagt og en rigid fraværsbekendtgørelse. De er eksempler på et tydeligt tillidsbrud mellem politikerne og uddannelsessektoren. De enkelte institutioner skal i stedet have større frihed og mindre detailregulering.”.

 

Martin Mejlgaard vil pr. 1 juli afløse Malte Sauerland-Paulsen som formand, og vil fremover lede organisation i samarbejde med Gertrud Lynge Mikkelsen og Elvira Zachariasen, som begge har deres daglige gang på Århus Katedralskole.

80.000 gymnasieelever får ny formand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har netop valgt Malte Sauerland-Paulsen som formand på deres 53. landsmøde. Fra 1. juli bliver han dermed talsperson for 80.000 gymnasieelever, når han overtager rollen fra Jens Philip Yazdani.

”Vi skal nedbryde de ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. De uretfærdigheder, vi møder som elever, skal vi komme til livs. Og det er både hvad angår karakterpresset – og de ekstra problematikker, minoriteter har i vores uddannelsessystem”. 

Sådan beskriver den nyvalgte elev-formand sin ambition for det kommende år. Og selvom ambitionen er både stor og svær at indfri, så er det nødvendigt. 

Ifølge Malte Sauerland-Paulsen skal ”uddannelse nemlig være for alle”. Han tilføjer: ”Og det gælder uanset, hvem man er, og hvor man kommer fra. Både hvad angår social baggrund, etnicitet og kønsidentitet, med videre. Det er vigtigt, vi får et uddannelsessystem, hvor ingen skal opleve diskrimination”

Adspurgt om, hvilke tre mærkesager, DGS vil kæmpe for i det kommende år, er der ingen tøven fra den nyvalgte formand. 

”Først og fremmest skal vi have aftabuiseret problemet med psykisk mistrivsel. Vi skal skabe et forum på skolerne, hvor man tale om det pres, man oplever, uden at skulle føle skam. Dernæst skal vi styrke elevdemokratiet. Vi skal have mere medbestemmelse – både i den daglige ledelse af skolen og i bestyrelsen. Og så vi kæmpe for, at uddannelse reelt bliver for alle”.

Malte Sauerland-Paulsen, der går i 3.g på Hvidovre Gymnasium, tiltræder som formand d. 1 juli sammen med Stine Barnhøj Pedersen, fra Nordfyns Gymnasium, og Astrid Grove Vind Jensen, fra Christianshavns Gymnasium, der henholdsvis er valgt som organisatorisk- og økonomisk-næstforkvinde. De afløser Jens Philip Yazdani, Valdemar Greve og Laurits Lindegaard Rasmussen, som udgør den nuværende – og nu aftrædende – daglige ledelse. 

For kontakt: 
Malte Sauerland-Paulsen, 24 26 56 55 / tiltrædende formand
Jens Philip Yazdani, 50 77 48 01 / aftrædende formand