80.000 gymnasieelever får ny formand

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har netop valgt Malte Sauerland-Paulsen som formand på deres 53. landsmøde. Fra 1. juli bliver han dermed talsperson for 80.000 gymnasieelever, når han overtager rollen fra Jens Philip Yazdani.

”Vi skal nedbryde de ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. De uretfærdigheder, vi møder som elever, skal vi komme til livs. Og det er både hvad angår karakterpresset – og de ekstra problematikker, minoriteter har i vores uddannelsessystem”. 

Sådan beskriver den nyvalgte elev-formand sin ambition for det kommende år. Og selvom ambitionen er både stor og svær at indfri, så er det nødvendigt. 

Ifølge Malte Sauerland-Paulsen skal ”uddannelse nemlig være for alle”. Han tilføjer: ”Og det gælder uanset, hvem man er, og hvor man kommer fra. Både hvad angår social baggrund, etnicitet og kønsidentitet, med videre. Det er vigtigt, vi får et uddannelsessystem, hvor ingen skal opleve diskrimination”

Adspurgt om, hvilke tre mærkesager, DGS vil kæmpe for i det kommende år, er der ingen tøven fra den nyvalgte formand. 

”Først og fremmest skal vi have aftabuiseret problemet med psykisk mistrivsel. Vi skal skabe et forum på skolerne, hvor man tale om det pres, man oplever, uden at skulle føle skam. Dernæst skal vi styrke elevdemokratiet. Vi skal have mere medbestemmelse – både i den daglige ledelse af skolen og i bestyrelsen. Og så vi kæmpe for, at uddannelse reelt bliver for alle”.

Malte Sauerland-Paulsen, der går i 3.g på Hvidovre Gymnasium, tiltræder som formand d. 1 juli sammen med Stine Barnhøj Pedersen, fra Nordfyns Gymnasium, og Astrid Grove Vind Jensen, fra Christianshavns Gymnasium, der henholdsvis er valgt som organisatorisk- og økonomisk-næstforkvinde. De afløser Jens Philip Yazdani, Valdemar Greve og Laurits Lindegaard Rasmussen, som udgør den nuværende – og nu aftrædende – daglige ledelse. 

For kontakt: 
Malte Sauerland-Paulsen, 24 26 56 55 / tiltrædende formand
Jens Philip Yazdani, 50 77 48 01 / aftrædende formand