Vi vil have et bedre uddannelsessystem, hvor alle har fri og lige adgang uanset baggrund og forudsætninger. Den kamp kan vi ikke vinde alene. Derfor arbejder vi sammen med en lang række andre politiske organisationer, som har nogle af de samme mål som os.

DGS indgår i et tæt samarbejde med elev- og studenterbevægelsen, som består af interesseorganisationer for de andre ungdomsuddannelser og for de videregående uddannelser.

Vi arbejder også tæt sammen med gymnasielærerne og -rektorerne, når vi har fælles mål for gymnasiets udvikling. Siden finanslovsforhandlingerne i 2016, hvor den daværende regering vedtog store nedskæringer på hele uddannelsessektoren, har vi desuden været en del af initiativet Uddannelsesalliancen.

Herunder ser du en del af vores samarbejdspartnere.


Elev- og studenterbevægelsen


Fællesskaber


Andre Samarbejdsorganisationer