Ville gymnasierne få mere eller mindre selvstyre hvis du var undervisningsminister?

Annette lind - uddannelsesordfører for Socialdemokratiet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det er helt overordnet brug for at gør op med den tanke, at man bare kan styre offentlige institutioner som en virksomhed og efter samme opskrift. Fordi det oftest resulterer og papirarbejde og bureaukrati. Det skal vi gøre op med. Så vi giver mere frihed til medarbejderne og mere tid til velfærden. Regeringens fraværsregler er et godt eksempel på, når vi styrer den offentlige sektor forkert. Det siger sig selv, at man ikke skal komme for sent. Men er der brug for at indføre firkantede og rigide regler? Vi burde have tillid til, at institutionerne kan tage hånd om det.


Lotte Rod - undervisnings- og ungdomsuddannelsesordfører for Radikale Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Mere på alt det, der handler om undervisningen. Jeg synes, regeringen har været alt for stram med begrænsning af studieretninger, internetforskrækkelse til eksamen og ikke mindst Riisagers rigide fraværsregler. Til gengæld synes jeg, vi politikere skal tage et større ansvar for at planlægge 10 år frem, så der stadig er gymnasier i hele landet.


Brigitte Klintskov Jerkel - undervisningsordfører for det konservative folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det handler ikke om at give mere eller mindre selvstyre. Vi skal sikre, at gymnasierne har det tilstrækkelige albuerum til at skabe gode uddannelser samtidig med, at folkevalgte politikere skal sætte de nødvendige rammer og være med til at tilse, at kvaliteten er i orden.


Jacob Mark - undervisningsordfører for socialistisk folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Hvis jeg bliver undervisningsminister vil gymnasierne få mere frihed. Et eksempel er de nye fraværsregler, som giver et tåbeligt fraværsregime. Jeg mener, at skolerne skal have fritid til at arbejde med fravær på den måde, der giver mening for dem. Og jeg har tillid til, at jeres lærere bedst selv kan vurdere, hvornår I skal have fravær. Et andet eksempel er kravet om at I skal have standpunktskarakterer. Jeg arbejder for, at jeres skoler får fritid til ikke at give jer karakterer, hvis de mener, det skaber den bedste læring for jer. I skal stadig have karakterer i fag I afslutter, men skolen skal kunne vælge at fjerne karaktererne indtil da.


Henrik dahl - undervisningsordfører for liberal alliance

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Mere.


Jens Henrik Thulesen-Dahl - undervisningsordfører for Dansk Folkeparti

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg foretrækker en styring med klare rammer og krav. Men jeg har stor tillid til landets rektorer, som gør et godt stykke arbejde for at sikre faglighed og læring i naturlig progression. Derfor er det vigtigt for mig, at de enkelte gymnasier besidder en høj grad af frihed til at løse de respektive opgaver. Så en høj grad af frihed til skolerne til at løse opgaven, så længe rammer og krav overholdes.


Anni Matthiesen - undervisningsordfører for Venstre

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Jeg ville mere eller mindre bevare de rammer, der er i dag. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi sætter nogle overordnede rammer for gymnasierne, så vi kan sikre en vis kvalitet i vores uddannelsestilbud. Det må ikke være sådan, at kvaliteten af ens uddannelse bestemmes af ens postnummer. Samtidig mener jeg, det er vigtigt, at vi giver gymnasierne frihed til at tilrettelægge skolerne, så de passer bedst til netop deres elever. Der er ikke to gymnasier, der er ens – og dermed har gymnasierne også brug for frihed til at kunne planlægge forskelligt.


Jakob Sølvhøj - undervisningsordfører for Enhedslisten

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Enhedslisten vil give gymnasierne markant mere selvstyre. For gymnasierne styres i dag benhårdt økonomisk fra finansministeriet. Med det rigide taxametersystem, der mekanisk tildeler gymnasierne penge efter antallet af elever, presses gymnasierne til en usund indbyrdes konkurrere om eleverne. Enhedslisten vil ændre gymnasiernes økonomi og styreform, så den såkaldte selvejestruktur, der tvinger gymnasierne til at agere som forretninger, erstattes med et reelt selvstyre.


Carolina Magdalena Maier - undervisningsordfører for Alternativet

Fotograf: Steen Brogaard

Fotograf: Steen Brogaard

Det samme som i dag.