Øget fokus på elevernes mistrivsel

Vi, i DGS anerkender, at der er et stigende antal af unge på gymnasierne, der kæmper med psykiske problemer såsom stress, depression og ensomhed, og generelt oplever en nedsat livskvalitet. Dette har ikke kun konsekvenser for elevernes indlæringsevne, men også det sociale miljø på gymnasierne. Hvis vi tager hånd om disse psykiske udfordringer, som blot er et symptom på vores nuværende præstationskultur, kan vi skabe et tryggere, rarere og bedre gymnasie- og undervisningsmiljø til gavn for alle. I DGS ønsker vi at de enkelte gymnasier, har et øget fokus på elevernes mistrivsel, og tager målrettet tiltag til at håndtere disse. Vi ønsker, at gymnasierne aftabuiserer psykiske udfordringer og opretter forløb, hvori eleverne modtager undervisning i hvordan man tackler disse udfordringer. Formålet med dette er at inddrage elevernes psykiske problemer i et trygt miljø, der gør dem i stand til at tale og håndtere dem.


Psykologhjælp til gymnasie-elever

Med et stigende antal af unge der rammes af psykiske lidelser så som stress, angst og depressioner, hvilket i høj grad påvirker elevernes dagligdag og læring, mener vi i DGS, at gymnasierne skal stille gratis psykologhjælp til rådighed for deres elever og, at der skal tages bedre hånd om de unge, som rammes. Det ville være et trykt sted at snakke om sine problemer, hvilket især ville være med til at hjælpe de elever, som ikke nødvendigvis har midlerne, der skal til for at kunne betale hjælpen eller som ikke ellers har nogen at gå til. Det vil være med til at ”redde” nogle af de elever, som ellers ville bukke under for det indre pres. Ydermere mener DGS, at skolerne i højere grad skal prioritere at ansætte skolepsykologer, da normale studievejledere oftest ikke har de fornødne kompetencer til at hjælpe elever, hvis dårlige psykiske helbred går ud over skolegangen.


Fitness- faciliteter på alle gymnasier

Nogle af DGS’ kampe er for mere kvalitet i undervisningen, mindre stress for os elever osv. Alle disse er jo selvfølgelig symptomer på større problematikker, men noget af symptombehandlingen kan man opnå, hvis der er fri adgang til fitnessfaciliteter for alle elever. Det er nemlig videnskabeligt bevist, at indlæringsevnen bliver forbedret ved regelmæssig motion. Samtidig er det videnskabeligt bevist, at motion virker meget afstressende, og det mest forebyggende mod en depression, som jo oftest kommer efter længere tid med stress, er regelmæssig motion. Desværre ser vi, hvordan at fitness abonnementer bliver dyre og dyre, og derfor mener vi ikke, at den nuværende SU ikke er høj nok til at kunne understøtte et gennemsnitligt fitness abonnement.