Aktivitetskonferencen 2018: Fraværsdemonstration, klima og ny organisatorisk næstformand

Elever og kursister fra hele landet var i weekenden 23.-25. november samlet på Rødovre Gymnasium til DGS Aktivitetskonference 2018. Arbejdet for at føre beslutningerne ud i livet er allerede i gang - første skridt er DEMO: Stop Fraværstyranniet!

Valg
Aktivitetskonferencen begyndte med et ekstraordinært landsmøde, hvor Jonathan Hove Appel blev valgt som ny organisatorisk næstformand.

DGS’ bestyrelse havde også poster på valg. Aktivitetskonferencen valgte Gertrud Lynge Mikkelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Valget af 1.-, 2.- og 3.suppleanterne blev hhv. Liva Victoria Raarup Røhmann, Fabian Munkholm Davidsen og Sara Klit.

DGS imod nye fraværsregler
Vi diskuterede fraværsbekendtgørelsen, som trådte i kraft i oktober. Vi hørte om oplevelser med den nye fraværsregistrering, hvilket gav konkrete eksempler på bekendtgørelsens uhensigtsmæssige konsekvenser. DGS indkalder derfor til demonstrationen mod fraværsbekendtgørelsen d. 13. december på Bertel Thorvaldsens Plads i København.

DGS og de deltagende elevråd fortalte om det det sidste halve års arbejde, og i den forbindelse behandlede vi DGS’ regnskab. Aktivitetskonferencen gennemgik også DGS’ udtalelser, hvor vi tilføjede den nye udtalelse “Mere fokus på ordblinde”. Udtalelserne er politiske papirer, der har gyldighed i tre år, og derfor skal udtalelserne igen behandles på aktivitetskonferencen 2021.

DGS går ind i klimakampen
Vi genbehandlede DGS’ arbejdsplan for 2018/2019 og indførte et nyt fokusområde med titlen “Vores fremtid, vores klima”. Det nye fokusområde betyder, at DGS det næste halvår skal gøre en indsats for en grønnere fremtid igennem parlamentarisk, organisatorisk og opkvalificerende arbejde.

Vi reviderede også budgettet for 2019, så aktivitetskonferencen både besluttede den økonomiske og den politiske prioritering for det næste halvårs arbejde.

Vi ses igen!
Komikeren Jakob Thrane stand-up besøgte os lørdag aften, og han holdt ikke igen med spiddende bemærkninger mod os gymnasieelever. Aftenen sluttede med et brag af en fest.

Tak for en fed aktivitetskonference - husk at sætte kryds i kalenderen d. 26. - 28. april, hvor DGS afholder landsmødet 2019!

Billeder fra Aktivitetskonferencen kan ses her: https://www.facebook.com/71826718955/photos/?tab=album&album_id=10156688383548956

Den opdaterede arbejdsplan og udtalelserne kan læses her: http://www.gymnasieelever.dk/politiske-papirer/

DGS søger organisationskonsulent

Vi udvider på sekretariatet og søger nu den helt rigtige ansatte til at understøtte vores arbejde med at politisere de danske gymnasieelever og styrke gymnasieelevers vilkår, uddannelseskvalitet og demokratiske indflydelse. Læs hele jobopslaget herunder - vi glæder os til at læse din ansøgning!:

Organisationskonsulent til Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning søger en organisationskonsulent på deltid, der skal drive vores arbejde som interesseorganisation fremad. Stillingen er nyoprettet og arbejdet kræver en initiativrig og selvstændig medarbejder med politisk tæft og stor gejst.

Du bliver en del af vores lille sekretariat, der består af tre fuldtidsfrikøbte politiske ledere, en presse- og kommunikationsmedarbejder på deltid, en bogholder på deltid samt et stærkt hold af frivillige. I en travl og omskiftelig hverdag, præget af en uformel omgangstone, skal du hjælpe med at holde øjnene på bolden og koordinere sekretariatets daglige arbejde. Du vil referere til den organisatoriske næstforperson.

Hvem er vi?
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er interesseorganisationen for gymnasieelever i Danmark. Med vores lokale elevråd, vores ni regioner og vores stærke frivilligkultur, arbejder vi for at politisere de danske gymnasieelever og styrke gymnasieelevers vilkår, uddannelseskvalitet og demokratiske indflydelse. Vi laver pressearbejde, lobbyindsatser, kampagner og engagerer gymnasieelever i uddannelsespolitik både nationalt og lokalt, ligesom vi afholder en række nationale arrangementer for aktive på alle niveauer.

Hvem er du?
Din præcise faglige baggrund er mindre vigtig, men vi forestiller os, at du har erfaring med frivilligt arbejde og har en interesse for uddannelsespolitik. Måske er du nyuddannet, men med en baggrund i en civilsamfundsorganisation. Måske har du selv haft erfaring med elev- eller studenterpolitik, uden at det dog er et krav.

DGS har et stærkt græsrodsetos, og organisationens livsblod er de frivillige gymnasieelever, der engagerer sig i deres elevråd, i regionsarbejdet eller arbejder som frivillige på sekretariatet. Det betyder også, at arbejdspladsen og -opgaverne bærer præg af vores ungdommelige og dedikerede frivilligkultur. Som person kræver det, at du er omgængelig og udadvendt. Du har gode medmenneskelige kompetencer og tilgår frivillige ildsjæle med empati og et højt energiniveau.

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet:

  • At hjælpe med afvikling af nationale arrangementer

  • At skrive ansøgninger og udvikle fundraisingmuligheder

  • At koordinere det daglige arbejde og skabe overblik over deadlines og projekter

  • At bidrage til frivilligtrivsel og –motivation

  • Politisk betjening af den daglige ledelse

  • Forberedelse af sekretariats- og bestyrelsesmøder

  • Diverse organisatoriske opgaver

  • Forefaldende administrative opgaver

Stillingen
Stillingen er en deltidsstilling på 22 timer om ugen. Vores lønniveau følger statens overenskomst for akademikere. Arbejdspladsen er på DGS’ sekretariat i Københavns Nordvestkvarter.

Ansøgning 
Er du interesseret i at arbejde med uddannelsespolitik og organisationsarbejde i et ungt og tempofyldt miljø, så hører vi meget gerne fra dig.

Stillingen ønskes besat senest 1. februar 2019 og deadline for ansøgninger er søndag d. 25 november ved midnat. Vi forventer at afholde samtaler primo december. Du bedes sende en kort motiveret ansøgning og et CV til økonomisk næstforkvinde Astrid Grove Vind Jensen på astrid@dgsnet.dk.

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til stillingsopslaget eller er nysgerrig på arbejdet er du velkommen til at kontakte økonomisk næstforkvinde Astrid Grove Vind Jensen på astrid@dgsnet.dk eller telefon 50 77 48 03.

Martin Mejlgaard er konstitueret til organisatorisk næstformand

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev Martin Mejlgaard konstitueret som organisatorisk næstformand indtil DGS’ aktivitetskonference i november kan vælge den nye organisatoriske næstforperson.

Posten blev ledig efter Stine, som blev valgt på landsmødet i foråret, har valgt at trække sig fra posten.

Til daglig er Martin 3.g’er på Århus Statsgymnasium og har sideløbende siddet som formand for DGS Østjylland og i DGS’ forretningsudvalg.

Indtil aktivitetskonferencen vil Martin bl.a. arbejde med at opbygge flere fælleselevråd og understøtte det lokale arbejde mod regeringens uddannelsesnedskæringer.

Martin kan kontaktes på 30240343 eller mejlgaard@dgsnet.dk

pd_181015_0019_1351-f.jpg

Forrykt at fortsætte uddannelsesnedskæringerne på finansloven

Torsdag præsenterede finansminister Kristian Jensen Regeringens forslag til finansloven for 2019. Et forslag, hvor Regeringen vil forlænge uddannelsesnedskæringer frem til 2022, selvom vi allerede nu mærker konsekvenser ude på skolerne i en grad, at vi er chokerede over, at Regeringen kan ønske at blive ved med at skære endnu mere.

Vi har allerede set lærerfyringer, som betyder, at der er mindre tid til den enkelte elev og til feedback og læring. Derfor gør vi også alt hvad vi kan for at få stoppet nedskæringerne.

“Vi mærker allerede nu, at der er mindre tid til ordentligt feedback, og at lærerne har lidt mindre tid til at forberede undervisningen, og det er klart, at det betyder noget for, hvor meget vi får ud af undervisningen,” sagde formand Malte Sauerland-Paulsen tidligere i dag til Gymnasieskolen.

I DGS kæmper vi mod omprioriteringsbidraget i samarbejde med vores venner i Uddannelsesalliancen - følg Uddannelsesalliancen på facebook her.

Hvis du eller dit elevråd vil være med i kampen for at stoppe nedskæringerne, så hører vi gerne fra dig - skriv til os på kontakt@dgsnet.dk eller på facebook.

Mød DGS på Ungdommens Folkemøde

Under hele Ungdommens Folkemøde, som finder sted i Valbyparken 6. til 8. september, vil vi være at finde i vores telt i B10, hvor vi vil give vejledning og en hyggelig snak om hvordan man styrker elevdemokratiet på ens egen skole, styrker et elevråd, repræsenterer eleverne i skolebestyrelsen, eller noget helt fjerde.

Vi glæder os til at se jer!

Vi faciliterer også en workshop torsdag og fredag 9:30-10:00 med temaet: Hvorfor er elevdemokrati vigtigt?

Vores Workshop handler om vigtigheden af elevdemokrati, og om elevernes ret til at blive hørt på skolen og i den offentlige debat.

Netop nu ser vi et uddannelsessystem der i fortsat presser de unge mere og mere. Karakterfokusset bliver højere og højere, og vi skal hele tiden hurtigere igennem vores uddannelse. Derfor er det vigtigt at vi som elever har mulighed for samlet at have indflydelse på vores hverdag, og det uddannelsessystem som danner rammer om vores hverdag.

Som elever er vi hverdagens eksperter, men vi ser oftere og oftere, at der bliver taget politiske og administrative beslutninger, uden at eleverne bliver hørt, eller taget i samhør. Derfor vil vores workshop også beskæftige sig med, hvordan man som elev, klasse eller elevråd får sin stemme hørt på skolen. For hvordan sikrer vi, at eleverne har en stemme, både i klasseværelset såvel som politisk? Hvordan sikrer vi, at elevrådene diskuterer mere end flere knager på gangene? Og hvad gør man hvis ikke man bliver hørt?